شرح خدمات و تخصص ما

تخصص اصلی این شرکت به طور کلی عملیات ساختمانی فلزی و بتنی سنگین، پل سازی، راهسازی، سدسازی، مخازن، کارخانجات صنعتی و تاسیسات و تجهیزات می‌باشد که به صورت ریزتر تعدادی از آنها در زیر آورده شده است:
1- زاغه‌های مهمات
2- کارخانجات مهمات سازی
3- ساختمانهای ابنیه سنگین بتنی و فلزی
4- سازه‌های حجیم زیرزمینی
5- مرکز پستهای مکانیزه استان ها
6- مراکز مخابرات
7- تاسیسات مراکز فوق
8- خانه سازی به صورت انبوه سازی
9- برج سازی بتني و فلزي
10- کارخانجات بزرگ صنعتی ابنیه سنگین فلزی و بتنی
11- کارخانجات سیمان ابنیه سنگین فلزی و بتنی
12- برجهای پری هیتر و سیلوهای با ارتفاع 120 متر به روش لغزنده
13- اسکلتهای سنگین فلزی
14- قاب های فضایی
15- انواع سوله ها
16- نصب تجهیزات
17- سدسازی
18- منابع آب بزرگ و آب بند
19- شیرخانه های منابع آب
20- تاسیسات منابع آب
21- انواع دریاچه های مصنوعی پروفیله با بیش از 4 میلیون متر مکعب
22- فرودگاه
23- آشیانه هواپیماها
24- باند فرودگاه
25- جاده سازی (کوه بری، سنگبری های حجیم)
26- بلوارها
27- محوطه سازی
28- تقاطع های غیرهمسطح
29- تقاطع شبدری
30- زیرگذرها
31- پلهای فلزی با دهانه های بزرگ
32- پلهای صندوقه‌ای پیش تنیده با دهانه‌های بزرگ
33- پلهای ترکه ای و  معلق
34- پلهای درجا پیش تنیده پس كشيده
35- پلهای پیش ساخته با تیرهای پیش ساخته
36- کلیه عملیات پس كشيدگي 
37- عملیات حفاری شمع، شمع ریزی و شمع کوبی
38- تونل سازی و حفاری تونل
39- تونل سازی به روش TD
40- ساخت خطوط مترو و ایستگاههای آن