نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

مجموعه تجاري، تفريحي و خدماتي مركز مبادلات مجموعه سيتي سنتر اصفهان
الف: 11000
ب: 16000
ج: 54000
د: 1700000
پرستي‍ژ‍لند ايران
آداك سپاهان
PC+F

( 1393 )
اصفهان