نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

زيرگذر و پاركينگ خيابان باغ گلدسته
الف: 110000
ب: 25470
ج: 22600
د: 1856000
شهرداری اصفهان
هگزا
65,000,000,000

( 1389 )
اصفهان

پروژه خيابان سازي و پاركينگ

باغ گلدسته

 

خيابان باغ گلدسته به عنوان يکي از مهمترين خيابانهاي مرکزي شهر اصفهان علاوه بر دارا بودن ويژگيهاي محيطي وبصري داراي نقش عمده ترافيکي مي باشد.ارتباط محور مذکور با ميدان امام حسين خيابان آمادگاه وچهار راه فلسطين وعرض قابل ملاحظه آن واستقرار چندين خط مهم حمل و نقل عمومي که مبداء آنها ميدان امام حسين مي باشد از جمله ويژگيهاي ترافيکي محور مذکور مي باشد.

ادامه خيابان باغ گلدسته به عنوان يکي از خيابانهاي مصوب طرح تفضيلي شهر اصفهان علاوه بر تقويت نقش شرياني محور مذکور به لحاظ ترافيکي کمک فوق العاده اي به خيابان چهار باغ عباسي حد فاصل ميدان امام حسين تا ميدان انقلاب خواهد نمود. از جمله آرزوهاي مديريت شهري اصفهان حذف ترافيک سواره از محور چهارباغ به عنوان يکي از گنجينه هاي تاريخي شهر اصفهان مي باشد که احداث خيابان باغ گلدسته زمينه ساز اين حرکت مهم زيست محيطي ،تاريخي وفرهنگي خواهد بود.همچنين استقرار مجموعه بزرگ خدماتي تجاري در حاشيه محور مذکور موجب حذف کار بريها ي نامناسب ومتضاد با نقش اصلي وتاريخي محور چهار باغ عباسي خواهد شد.نتايج حاصل از تخصيص ترافيک در محدوده مرکزي شهر حاکي از کاهش حجم قابل ملاحظه ترافيک در محدوده چهارباغ وعبور بيش از ۱۵۰۰ وسيله نقليه در ساعت از محورباغ گلدسته خواهد شد.اين در حالي است که در صورت مسدود نمودن محور چهارباغ بيش از ۶۰ در صداز ترافيک فصلي چهارباغ عباسي به محور باغ گلدسته منتقل خواهد شد.

 

مشخصات عمومي :

کارفرما : شهرداری اصفهان

نظارت : معاونت عمران شهری

پیمانکار : شرکت ساختمانی و راهسازی دقیق

طراحی : سازمان طراحی شهرداری

مشاور : شركت مهندسین مشاور هگزا

مدت پیمان : ۱۲ ماه

مبلغ پیمان : 65/374/215/727 ریال

 

اطلاعات عمومی و فنی پروژه

موضوع کار عبارت است از احداث فاز اول سازه زیرگذر و پارکینگ طبقاتی خیابان باغ گلدسته حدفاصل خیابان آمادگاه تا خیابان سیدعلیخان .

 

مشكلات و معضلات :

- سطح آبهای زیر زمینی به مقیاس بسیار وسیع در تراز ۷۰ سانتیمتر بالاتر از سطح فونداسیون .

- پمپاژ آب حاصله توسط ۱۰ دستگاه پمپ آب و از طریق ۴۰۰ متر لوله کشی و ۹۰ متر حفر کانال به مادی نیاصرم انجام گردید.

- جنس لایه های خاک پروژه از نوع ماسه رسی ریزشی بوده که با انجام تدابیر و دستورالعمل دستگاه نظارت، خاکبرداری به صورت ترانشه باز انجام گردید.

- مجاورت پروژه با بافت مسکونی و تجاری خیابان آمادگاه و چهارباغ عباسی که تعامل خاصی جهت پیشبرد پروژه ، بدون ایجاد خلل در نظم و آسایش همسایگان را طلب می کرد.

- تردد ماشین آلات کارگاهی از جمله ماشین آلات خاکبرداری از منطقه مرکزی شهر با توجه به طرحها و محدودیتهای ترافیکی

- فضای محدود در اختیار جهت تجهیز و ساماندهی کارگاه

 

مشخصات فني طرح :

فاز اول خیابان به طول ۲۴۰ متر دارای عرض ۳۵/۲۳ متر و در ۲ سقف به مساخت کل ۷۸۰۰ مترمربع می باشد. این فاز شامل ۳ مدول می باشد.

طبقه زیرزمین اول : به طول ۲۲۲ ، عرض متوسط ۳۵ و ارتفاع ۸۰/۲ متر با کاربری اصلی پارکینگ با ظرفیت گنجایش ۲۵۴ خودرو

و سرویس بهداشتی

طبقه زیرزمین دوم : به طول ۲۲۲، عرض ۳۵ و ارتفاع ۹۰/۴ متر با کاربری پارکینگ با ظرفیت گنجایش ۲۵۴ خودرو، تاسیسات مکانیکال و الکتریکال مجموعه و در طرحهای آتی به عنوان زیرگذر

طبقه همسطح : در طرح حاضر به عنوان خیابان سواره ر و  ارتباطی بین خیابانهای آمادگاه و سیدعلیخان و در طرح نهایی به عنوان مسیر پیاده راه در نظر گرفته شده است.

رمپهای ارتباطی : به طول ۳۸۴ و عرض ۹۰/۷ متر با کاربری اتصال پارکینگ ها در طبقات پایین به خیابان اصلی ، نورگیر، فضاهای چند منظوره و اتاق خدمات

عرشه و سقف پارکینگ از نوع بتن آرمه است که به صورت دال دوطرفه در حال اجرا می باشد.

شمعهای سازه نگهبان این پروژه در ۲ تیپ سازه ای و پلاستیک که جمعا تعداد ۴۲۵ شمع می باشد.

فونداسیون به صورت یک پارچه با بتن آب بند که با اجرای دولایه ژئوتکستال و یک لایه عایق ژئوممبران محافظ می گردد شامل ۷۸۵۹ مترمکعب بتن مسلح می باشد .

دیوارهای مسلح : که در مدولهای یک و دو به صورت قالب بندی دوطرفه و در مدول سه به صورت قالب بندی یک طرفه تا تراز زیر سقف اول با اجرای همزمان لایه عایق ژئومبران و واتراستاپهای هیدورفیلی اجرا گردیده است.

ستونها : طبقه زیرزمین اول به تعداد ۱۹۶عدد در ۶ تیپ و در طبقه زیرزمین دوم به تعداد ۱۴۰ در ۵ تیپ می باشد

سقفها : سقف اول به ضخامت ۸۰ سانتیمتر و سقف دوم به ضخامت ۴۰ سانتیمتر اجرا می گردد.

سطح کل آسفالت درهر سه طبقه به میزان ۱۸۶۵۰ مترمربع می باشد.

پیش بینی لازم جهت عبور تاسیسات در سقفها انجام گردیده است .

با اجرای ۶ عدد حوضچه سپتیک تانک در فونداسیون و شیب بندی تراز روی بتن فونداسیون ، طرح جمع آوری آبهای سطحی احتمالی ناشی از شستشو و ... اجرا می گردد.

 

احجام و مقادیر پروژه

 

 شرح

واحد

مقدار کل برآورد

حفاری شمع

مترطول

۵.۷۴۰

شمع

سازه ای

عدد

۱۴۶

پلاستیک

عدد

۲۷۹

تعداد ستونها

عدد

۳۳۶

پی کنی و خاکبرداری

مترمکعب

۱۱۰.۰۰۰

عایق کف و بدنه

مترمربع

۹.۴۰۰

آرماتوربندی

تن

۱.۸۵۶.۵

قالب بندی

مترمربع

۲۲.۶۳۵

بتن ریزی

مترمکعب

۲۵.۴۷۰