مدیریت شرکت

 

مدیریت شرکت: ناصر دادپور
دارای مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه پلی تکنیک تهران (صنعتی امیرکبیر) که سوابق ایشان به شرح ذیل می باشد:

1- سال 1350: مهندس محاسب در سد کارون 1 (مسجد سلیمان) 
2- سال 1351: ناظر مهندس نیروی هوایی در پايگاه ششم شکاری بوشهر
3- سال 1352 الی 1354: مهندس مسئول سایت F4 در شرکت تسا، کارگاه پایگاه ششم شکاری بوشهر

4- سال 1354 الی 1360: مسئول کارگاه های شرکت های دی و پارک وی فرودگاه و پایگاه هشتم شکاری اصفهان
5- سال 1361 الی 1362:نایب رییس هیات مدیره و سهامدار و مدیر پروژه‌های شرکت فرابتن 

6-سال 1363 الی 1364: مجری و مدیر اجرایی 1200 واحد مسکونی شهرک صفائیه مجتمع فولاد مبارکه و مدیر عامل شرکت دقیق
7- سال 1364 تا به امروز: مدیرعامل شرکت دقیق

مدیريت این شرکت با بیش از چهل سال سابقه مدیریت پروژه‌های بزرگ امیدوار است بتواند در سازندگی و كارافريني این آب و خاک خدمتگزار باشد.